Nøkkelhåndtering

Vi i Arcus Vita As har i over 25 år hjulpet hjemmetjenesten i norske kommuner med å holde kontroll på nøklene. Med WSM Nøkkelboks har vi levert en enkel, sikker og genial løsning på hjemmetjenestens nøkkelproblem til over 250 norske kommuner.

For å kunne møte fremtidens krav søker vi hele tiden etter produkter som kan supplere de mekaniske løsningene med mer fremtidsrettet teknologi.
Vi stiller imidlertid meget høye kvalitetskrav til produktene da vi ikke ønsker å påføre våre kunder nye problemer og utfordringer i en hektisk pleie- og omsorgshverdag:

– Nøkkelhåndteringen må fungere problemfritt til enhver tid.
– Pleieren må alltid kunne komme inn til brukere.
– Systemet må fungere på alle dører!
– Loggføring og sikkerhet må ivaretas som en integrert del av de daglige rutinene.

Med Swedlocks systemer på det norske marked føler vi oss trygge på at ovennevte kvalitetskrav blir oppfylt.

Brosjyre: Swedlock SWD