Swedlock BLUE Digital nøkkel

Den digitale nøkkelen har en timer som gjør at den slutter å virke en tid etter at den er synkronisert, f.eks. 4 eller 8 timer. Dette er en ekstra sikkerhet mot misbruk om personalet skulle miste den i løpet av vakten. Tidsintervallet kan velges fritt eller fjernes helt. Mistet nøkkel fjernes permanent i Swedlock administrasjonssystem.

Nøkkelen lagrer fortløpende alle hendelser med sted og tidspunkt og overfører logg ved synkronisering.

Nøkkelen er meget driftssikker og leveres med 2 års garanti. Batteriet som er et vanlig klokkebatteri CR2032 er det eneste batteriet i systemet! Svakt batteri indikeres med lyd- og lyssignal i god tid før man må skifte.

Den digitale nøkkelen er kontaktfri og har derfor meget høy driftssikkerhet. IP67 klassifisert.