Forflytningshjelpemidler

Vi i Arcus Vita er spesialister på enkle og manuelle forflytningshjelpemidler som øker mobiliteten og aktiviteten til brukeren og skaper dermed en bedre livskvalitet for den enkelte. Mange av våre hjelpemidler avlaster også hjelperen slik at belastningen blir mindre og arbeidsskader kan unngås.
Mange av våre produkter er registrert som et hjelpemiddel hos NAV Hjelpemiddelsentraler og kan søkes dekket via hjelpemiddelordningen. Ta kontakt med ergoterapeut eller hjelpemiddelansvarlig i din kommune for bistand til dette.

Videosiden: Master Care på YouTube