Glidelaken

Glidelaken, silkelaken eller snulaken. Kjært barn har mange navn sies det. Dette enkle og geniale hjelpemiddelet brukes i dag av flere tusen mennesker med forskjellig grad av smerter, sykdom og funksjonshemming.

Glidelaken passer glimrende for alle som har problemer med å snu seg i sengen, enten på grunn av smerter eller funksjonshemming. Slagrammede, hofteopererte, kreftpasienter, kvinner med bekkenløsning, nakkeslengskadde, ryggmargsopererte, tunge pasienter og personer med akutte ryggplager, polio og MS er eksempler på pasienter som vil kunne ha stor nytte av Glidelaken.

Knapt noe hjelpemiddel på markedet i dag har så stor kost/nytte verdi som glidelaken.

De unike Glidelaken Stretch modellene er utviklet av Arcus Vita As og har bl.a. den fordelen at de ligger stabilt og fint i sengen hele natten gjennom! Glidelaken Stretch leveres nå til alle sengestørrelser!