Master Turner Vendelaken

Master Turner vende- og håndteringslaken for den tunge og immobile pasient. Systemet muliggjør forflytning, håndtering og stell i seng på en skånsom måte for både pasient og hjelper.

Videosiden: Master Care på YouTube