SWEDLOCK BLUE

Nøkkeladministrasjon innen eldreomsorgen og hjemmetjenesten spesielt, blir en stadig større utfordring. Arcus Vita As tilbyr både mekaniske og digitale nøkkelhåndteringssystem for hjemmetjenesten.

Swedlock BLUE digital nøkkel er en kontaktfri digital nøkkel med minne- og kalenderfunksjon. Nøkkelen til byen!

Mange kommuner velger å benytte seg av digitaliseringens muligheter. Øke kvaliteten på anvendte ressurser mer effektivt, og få en mer likebehandling og omsorg gjennom innføring av kun digital nøkkeladministrasjon

DUO lås med digital låssylinder. Beboere bruker sin eksisterende nøkkel som vanlig

Swedlock Blue er et smart og sikkert digitalt låssystem med helt batterifrie låser.

Til Swedlock Blue finns låsinnretninger for porter, boligdører, søppelrom, vaskerom og medisinske skap, ja til og med hengelås.

Personalet bruker en og samme digitale nøkkel til alle låser. Med smarte synkroniserings-stasjoner eller via mobiltelefon aktiveres den digitale nøkkelen enkelt med relevante tillatelser og aktiveringstid for en ny arbeidsøkt. . Før den digitale nøkkelen aktiveres eller etter at aktiveringstiden er utløpt ut har den ingen funksjon.

Swedlock Blue logger samtlige opplåsninger og forsøk på opplåsninger i systemet. Sporbarhet og tidslogger skaper sikkerhet for personalet, brukeren og ansvarlige. Loggene blir automatisk returnert fra de digitale låsene til det skybaserte administrative systemet der administratoren enkelt kan se alle hendelser.
BATTERIFRIE LÅSER med loggfunksjon DUO låsen er en genial løsning som gir beboeren muligheten til å fortsatt bruke sin eksisterende nøkkel samtidig som kommunens aktør får tilgang med sin digitale nøkkel. Selvfølgelig en offline og batterifri løsning!

Swedlock BLUE gir tilganger som kan styres på både individuell og gruppenivå. De digitale nøklene deaktiveres

automatisk når aktiveringstiden utløper, eller når nøkkelen blir deaktivert manuelt.
Låsesylinderne til Swedlock Blue er av standardmodell og passer alle eksisterende låser og dører. Her er også smarte nøkkelbokser, hengelås og industriell sylinder for ditt eksisterende medisinske skap. Mulighetene er mange, og med Swedlock Blue har dere løsninger for alle typer dører og låser.

Swedlock BLUE tilbyr også den unike DUO-låsen som passer for både smal profil og rund profil. DUO-låser beholder original låssylinder så de vanlige nøklene passer som tidligere. DUO-låsen monteres helt uten påvirkning, inneholder ingen batterier og krever ingen EL-installasjoner, noe som i stor grad forenkler samarbeidet med gårds-/ leilighetseiere.
De digitale nøklene er utstyrt med et batteri som kan håndtere ca. 15 000
åpninger. Nøkkelen gir beskjed med lys og lyd i god tid før batteribytte.
Batteriet er av standardmodell (CR2032) og kan enkelt byttes ut.
De digitale nøklene kommuniserer kontaktfritt med både lås, synkstasjoner og mobiltelefoner, det er til og med mulig å bruke nøkkelen som RFid brikke.

Våre eksisterende kunder kan få sin gamle mekaniske nøkkelboks oppgradert med digital BLUE sylinder

Swedlock Blues synkstasjoner finnes med flere funksjoner og utførelser. De
smarte synkroniseringsstasjonene kan forsynes med tofaktors pålogging hvor brukeren også må legge inn en PIN-kode for å aktivere den digitale nøkkelen og støtter både personlige og delte nøkler. Synkstasjonen kommuniserer med internet via LAN og kan utstyres med GSM-modul som backup. Den smarte synkstasjonen kan til og med reaktivere en digital nøkkel fra frakoblet modus.