MASTER TURNER

Beskrivelse

Erfaring fra bofelleskap for psykisk utviklingshemmede

(Etter bruk av Master Turner i 4 år)

«Risikoen for å få decubitus (trykksår) er veldig høy når pasienten er 100% pleietrengende»

Spes. helsefagarbeider, habilitering

 

 Når en av brukerne våre for, ca 4 år siden, ble 100% pleietrengende var det et spørsmål legen stilte på ansvarsgruppemøte, «har dere god nok kunnskap om decubitus?» Han mente at sykehjem var bedre på sår og generell pleie. Hvert år, på disse møtene, spør legen oss om hvordan det er med trykksår. Jeg er veldig stolt over å si, at for fjerde år på rad, har vi ikke hatt problem med trykksår. Dette synes han er meget godt jobbet. Risikoen for å få et trykksår i en slik situasjon er høy, så jeg forstår hans bekymring.

Ved hjelp av Master Turner klarer vi, på en enkel og behagelig måte å skifte stilling på pasientene, med minimal friksjon. Dette har ført til at stillingen er blitt skiftet hyppigere enn om vi hadde hatt et vanlig laken og stikklaken. Nattevakter som går alene på jobb har enkelt kunne skiftet stilling på pasienten. Ved bare å dra litt på ulike sider har pasienten fått en annen stilling uten å forstyrre søvnen. Det er i tillegg liten bevegelse fra pasienten selv som skal til for at trykket forandres.

En av pasientene våre sovnet stille inn i hjemmet sitt i sommer, etter flere års pleie og sykeleie uten et eneste trykksår. Det er noe vi er svært takknemlig for at vi klarte å forebygge og unngå. Mye av æren skal Master turner ha for det!!!